Zgłoszenie
W celu uzyskania informacji, zgłoszenia skargi proszę skontaktować się z MPK sp. z o.o. w Legnicy pisząc na adres: mpk@mpk.legnica.pl lub wypełnić poniższy formularz.
Zgłoszenie dotyczy:

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail: *
Treść zgłoszenia: *

* - Pola wymagane


Zaakceptuj poniższy regulamin aby odblokować możliwość wysłania zgłoszenia.

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób przesyłających informacje przy użyciu formularza kontaktowego – ZGŁOSZENIE – (dalej: dane osobowe), jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Legnicy, e-mail: mpk@mpk.legnica.pl (dalej: Administrator).

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: IODO@mpk.legnica.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu obsługi klienta, w tym w szczególności związanego z reklamacją usług, podjęcia kontaktu, udzielenia informacji o spółce lub o usłudze lub rozwiązania innego problemu opisanego w formularzu kontaktowym.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit. a), c) lub f) Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), to jest w ramach zgody lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane osobowe szczególnych kategorii (np. dotyczące stanu zdrowia,) będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 9 ust. 2 lit. a), f) RODO, to jest w ramach zgody oraz gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora, kancelarie obsługi prawnej Administratora oraz właściwe organy państwowe w sytuacjach określonych przepisami prawa.

Dane osobowe przekazane w zgłoszeniu przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczenia wynikającego ze zdarzenia objętego zgłoszeniem.

Podanie danych, w szczególności danych szczególnych kategorii, jest dobrowolne, niemniej ograniczenie ich zakresu, w zależności od przedmiotu zgłoszenia, może uniemożliwić jego prawidłową ocenę.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych do innego administratora.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Administrator dokłada wszelkich starań, zapewniając środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.Proszę wpisać kod z obrazka:Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy