Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy


Usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych świadczone są mikrobusem wyposażonym
w windę hydrauliczną, siedem dni w tygodniu w godz. od 6:00 do 22:00.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są przez dyspozytora MPK

w godzinach od 6:00 do 22:00
pod numerem telefonu 76 722 34 01 lub 601 761 455.Cennik usług przewozowychI. Opłata za przewóz w granicach Miasta Legnica.
 1. Opłata stała uprawniająca do przejazdu na odległość do 7 km - 4,00 zł.
 2. Opłata za każdy następny kilometr - 1 zł.
 3. Abonamenty:
  1. Abonament okresowy 30 dniowy – opłata równa wartości biletu normalnego okresowego 30 dniowego "imiennego" obowiązującego w MPK sp. z o.o. w Legnicy uprawniający do dwukrotnego przejazdu na jednej określonej trasie np. dom – praca, praca – dom, z wyłączeniem sobót i niedziel.
  2. Abonament okresowy 14 dniowy - opłata równa połowie wartości biletu normalnego okresowego 30 dniowego "imiennego" powiększona o kwotę 5 zł. – uprawniający do dwukrotnego przejazdu na jednej określonej trasie w okresie 14 dni w celu korzystania z zabiegów medycznych, szkolenia zawodowego lub edukacji, z wyłączeniem sobót i niedziel.
  3. Abonamenty o których mowa w ust. 3 lit. „a” i lit. „b” zakupić można w dowolnym dniu miesiąca, wskazując dzień rozpoczęcia okresu jego ważności.
 4. Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej – bezpłatnie – po zakwalifikowaniu dziecka do przewozów przez UM Legnica – zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

II. Opłata za przewóz poza granicami Miasta Legnica.
 1. Przejazd na odległość nie przekraczającą 30 km - opłata stała + 1,50 zł za każdy kilometr przejazdu liczony od granic miasta.
 2. Przejazd na odległość przekraczającą 30 km – opłata wg kosztów rzeczywistych wynikających z umowy zawartej przez gminę Legnica z podmiotem wykonującym przewozy.

III. Opłata za postój.
 1. Opłata za pierwsze pół godziny postoju 5 zł.
 2. Opłata za każde następne rozpoczęte pół godziny 5 zł.
Opracowano na podstawie:
Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy
Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy