Praca 1/2
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy informuje, że istnieje możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC


WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku,
 • znajomość prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego,
 • bardzo dobra znajomość programu MS Office ( WORD, EXCEL),programów kadrowo- płacowych, w tym programu PŁATNIK,

UMIEJĘTNOŚĆ:
 • predyspozycje do prowadzenia spraw pracowniczych,
 • dokładność,
 • sumienność,
 • skrupulatność,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych,
 • umiejętność prowadzenie spraw z zakresu zajęć wynagrodzeń,
 • mile widziana znajomość zasad prowadzenia archiwum

Proponowany termin rozpoczęcia pracy od 1 lutego 2021r.

Osoby zainteresowane, które spełniają powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV wraz z dokumentacją potwierdzającą powyższe wymagania na adres: MPK sp. z o.o. 59-220 Legnica, ul. Domejki 2 lub mpk@mpk.legnica.pl lub złożenie kompletu dokumentów osobiście w siedzibie Spółki w pok. 12.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Praca 2/2
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Legnicy informuje, że istnieje możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:

KIEROWCA AUTOBUSU.

Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania pracy na w/w stanowisku – prawo jazdy kat. D w tym świadectwo kwalifikacji.

Informacje udzielane są w siedzibie spółki - pokój nr 10 lub 12, nr. tel. 76 7223406, 76 7223405.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy