RADA NADZORCZA

Marcin Borys - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Gołębiowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marcin Harasimowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Rafał Jankowski

Artur Mały

ZARZĄD

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Kałużna
TEL: 76 722 34 07
dorota.kaluzna@mpk.legnica.pl

DYREKCJA

DYREKTOR DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kałużna
TEL: 76 722 34 07
dorota.kaluzna@mpk.legnica.plDYREKTOR DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH - PROKURENT

Janusz Dulik
TEL: 76 722 34 08
janusz.dulik@mpk.legnica.pl

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. W LEGNICY

ul. Domejki 2
tel: 76 722 34 00
mpk@mpk.legnica.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy