Praca 1/4
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy poszukuje osoby na stanowisko Głównej Księgowej/Głównego Księgowego. Wybrany kandydat będzie odpowiadać za pełną księgowość w Spółce i współpracować bezpośrednio z Zarządem Spółki.

Główna Księgowa / Główny Księgowy


Zakres zadań:
 • prowadzenie rachunkowości Spółki, w tym: prowadzenie pełnej księgowości, odpowiedzialność za księgi rachunkowe, sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych oraz bilansu Spółki, sporządzanie planów ekonomiczno-finansowych, współpraca z instytucjami zewnętrznymi (np. urząd skarbowy, ZUS),
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Wymagania:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • co najmniej 7-letnie doświadczenie w księgowości w spółce z o.o., w tym preferowane 3-letnie na stanowisku głównego księgowego,
 • znajomość i umiejętność interpretacji przepisów z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych,
 • dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie, bardzo dobra organizacja pracy,
 • znajomość programów komputerowych, w tym pakietu MS Office (Excel), programu Płatnik; mile widziane doświadczenie w obsłudze programu IFS,
 • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane, które spełniają powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV wraz ze stosowną dokumentacją na adres: MPK sp. z o.o. 59-220 Legnica, ul. Domejki 2.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016r. poz. 922 z późn.zm).
Praca 2/4
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Legnicy informuje, że istnieje możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:

KONTROLERA JAKOŚCI NAPRAW - DIAGNOSTY UPRAWNIONEGO DO BADAŃ TECHNICZNYCH.

Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów w okręgowych stacjach kontroli pojazdów.

Informacje udzielane są w pokoju nr 12.
Praca 3/4
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Legnicy informuje, że istnieje możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:

KIEROWCA AUTOBUSU.

Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania pracy na w/w stanowisku – prawo jazdy kat. D w tym świadectwo kwalifikacji.

Informacje udzielane są w siedzibie spółki - pokój nr 10 lub 12, nr. tel. 76 7223406, 76 7223405.
Praca 4/4
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Legnicy informuje, że istnieje możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:

ELEKTRYK SAMOCHODOWY - MECHANIK NAPRAW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydata do pracy:
Wykształcenie: średnie zawodowe.
Umiejętności: obsługa komputera, obsługa urządzeń i programów do diagnostyki pojazdów samochodowych, znajomość podstaw elektroniki, czytanie schematów instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

Telefon kontaktowy 76 722 34 05 w godz. od 07:00 do 15:00.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy