Praca 1/4
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy informuje, że istnieje możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:

KIEROWNIKA DZIAŁU PŁAC I SPRAW PRACOWNICZYCH


WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne,
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku pracy lub co najmniej 2 letnie na stanowisku kierowniczym w dziale personalnym lub płacowym,
 • znajomość prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego,
 • bardzo dobra znajomość programu MS Office ( WORD, EXCEL),programów kadrowo- płacowych, w tym programu PŁATNIK,

UMIEJĘTNOŚĆ:
 • stosowanie przepisów w praktyce, planowania i organizowania pracy w podległej komórce, redagowania pism, umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • nadzór nad pełną obsługą kadrowo-płacową,
 • nadzór nad prowadzeniem szkoleń,
 • nadzór nad obsługą programu PŁATNIK,
 • nadzór nad obsługą administracyjno-gospodarczą,
 • nadzór nad pracą podmiotów świadczących usługi w zakresie sprzątania i ochrony,
 • nadzór nad prowadzeniem archiwum Spółki,
 • przygotowywanie przedmiotu zamówienia do zamówień publicznych w zakresie nadzorowanych spraw.

Termin rozpoczęcia pracy od 1 czerwca 2019r.

Osoby zainteresowane, które spełniają powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV wraz z dokumentacją potwierdzającą powyższe wymagania na adres: MPK sp. z o.o. 59-220 Legnica, ul. Domejki 2 lub mpk@mpk.legnica.pl lub złożenie kompletu dokumentów osobiście w siedzibie Spółki w pok. 12.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Praca 2/4
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Legnicy informuje, że istnieje możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:

KIEROWCA AUTOBUSU.

Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania pracy na w/w stanowisku – prawo jazdy kat. D w tym świadectwo kwalifikacji.

Informacje udzielane są w siedzibie spółki - pokój nr 10 lub 12, nr. tel. 76 7223406, 76 7223405.
Praca 3/4
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Legnicy informuje, że istnieje możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:

Elektryk Samochodowy.

Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie wykształcenia minimum zawodowego kierunkowego.

Mile widziane doświadczenie na stanowisku pracy.

Informacje udzielane są w siedzibie spółki – pokój nr 7, nr tel. 76 7223402 lub pokój nr 12, nr. tel. 76 7223405.
Praca 4/4
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Legnicy informuje, że istnieje możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:

Kontroler jakości napraw-diagnosta uprawniony do badań technicznych.

Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów w okręgowych stacjach kontroli pojazdów.

Informacje udzielane są w siedzibie spółki – pokój nr 7, nr tel. 76 7223402 lub pokój nr 12, nr. tel. 76 7223405.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy