Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy
Punkty sprzedaży
Kasa biletowa w MPK sp. z o. o. w Legnicy ul. Domejki 2 (tel. 76 723 94 52)
W sprzedaży:

 • jednoprzejazdowe, całodzienne
 • na okaziciela
 • znaczki do biletów okresowychW dni robocze, od poniedziałku do piątku, kasa biletowa jest czynna w godzinach: 7:00-17:00
W soboty, niedziele i święta kasa biletowa nieczynna.

Punkt sprzedaży ul. Dworcowa
W sprzedaży:

 • jednoprzejazdowe, całodzienne
 • na okaziciela
 • znaczki do biletów okresowychW dni robocze, od poniedziałku do piątku, punkt jest czynny w godzinach: 7:30-16:45
W soboty, niedziele i święta punkt nieczynny.


W okresie od 25.06.2018r. do 31.08.2018r. będzie czynny:
W dni robocze, od poniedziałku do piątku, punkt czynny w godzinach: 9:00-16:45
W soboty, niedziele i święta punkt nieczynny.
W dniach od 16.08.2018r. do 17.08.2018r. punkt będzie nieczynny.

Punkt sprzedaży ul. Iwaszkiewicza (kiosk przy przystanku Iwaszkiewicza - Sikorskiego)
W sprzedaży:

 • jednoprzejazdowe, całodzienne
 • na okaziciela
 • znaczki do biletów okresowychUwaga ! Sprzedaż biletów okresowych w punkcie zawieszona do odwołania.
Prosimy korzystać z punktów sprzedaży przy ul. Śląskiej, Dworcowej oraz Domejki MPK.

Punkt sprzedaży ul. Śląska (tel. 604 847 410 / 530 746 862)
W sprzedaży:

 • jednoprzejazdowe, całodzienne
 • na okaziciela
 • znaczki do biletów okresowychW dni robocze, od poniedziałku do piątku, punkt jest czynny w godzinach: 6:30-18:00
W soboty punkt jest czynny w godzinach: 7:00-13:00
W niedziele i święta punkt nieczynny.

Zakup biletu przez telefon komórkowy - CallPay


CallPay umożliwia dokonywanie płatności za bilety w środkach komunikacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy. Płatność odbywa się poprzez wykonanie połączenia na określony numer telefonu, który jest równoznaczny z konkretną linią danego środka komunikacji oraz odpowiednim biletem przejazdu... Więcej

Zakup biletu przez telefon komórkowy - zbiletem.pl


zbiletem.pl to sklep internetowy w którym podróżni mogą kupić bilety w każdej chwili, bez konieczności rejestracji i bez żadnych formalności. Bilety dostępne są w takich samych cenach jak w tradycyjnych punktach sprzedaży. Nośnikiem biletu okresowego jest smartfon... Więcej

Posiadanie ważnego biletu jest równoznaczne z zawarciem umowy przewozu i stanowi dowód ubezpieczenia pasażera
oraz gwarancję bezpiecznej podróży!!!
Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy