INSTRUKCJA ZAKUPU BILETÓW W AUTOBUSIE PRZY UŻYCIU ZBLIŻENIOWYCH KART PŁATNICZYCH


Karta jako bilet – założenia systemu

Elementy systemu:

 • Kasowniki dwufunkcyjne KRG-12, wyposażone w czytniki zbliżeniowych kart płatniczych wraz ze stosownym oprogramowaniem,
 • System centralny służący rozliczaniu transakcji kartowych oraz zarzadzaniu bezpieczeństwem,
 • Mobilne urządzenie kontrolerskie.


 • W systemie zamiast (lub obok) tradycyjnych biletów (papierowych) wykorzystuje się powszechnie używane bankowe - zbliżeniowe karty płatnicze.
  Takie karty oznaczone są na swym awersie symbolem


  System obsługuje karty płatnicze MasterCard (PayPass) oraz VISA (PayWave). Informacja o standardach kart zawarta jest na naklejce przy kasowniku.
  Zakup biletu (pilotażowo w wybranych autobusach: 117 - 118, 251 - 256)
  Bilet zakupuje się w momencie wejścia do autobusu poprzez wybranie na ekranie dotykowym kasownika rodzaju biletu, zatwierdzeniu wyboru oraz dokonania płatności poprzez zbliżenie karty płatniczej do kasownika.  System pozwala na zakup dowolnej ilości biletów jednoprzejazdowych w różnym asortymencie przy dokonaniu jednej operacji płatności kartą. Ograniczenie stanowi kwota 50,00 zł, która wg ustaleń branży płatniczej jest maksymalną kwotą transakcji niewymagającą podawania numeru PIN.  Aby zakupić większą ilość biletów jednego rodzaju, na wyświetlaczu należy kilkakrotnie dotykowo wybrać dany rodzaj biletu i dokonać zatwierdzenia transakcji. W przypadku pomyłki w wyborze rodzaju biletu - przed zatwierdzeniem transakcję można anulować i dokonać ponownie właściwego wyboru.

  Udany zakup biletu potwierdza ekran "skasowania biletu".  System pozwala na zakup jedynie biletów jednoprzejazdowych, bez możliwości przesiadki do autobusu innej linii. Pasażerowie chcący dokonać zakupu biletu z możliwością przesiadki, powinni skorzystać z innej formy dystrybucji biletów, np. u kierowcy, w punktach sprzedaży.
  Kontrola biletów
  Urządzeniem służącym do kontroli biletów, zakupionych w tym systemie jest sprawdzarka ( czytnik kontrolera), w postaci terminala płatniczego, wyposażonego w dedykowaną aplikację zintegrowaną z całym systemem.

  W momencie kontroli należy zbliżyć do sprawdzarki kartę płatniczą, za pomocą której był kupiony bilet. Sprawdzarka wyświetli informację o poprawności zakupu biletu lub jego braku. Do weryfikacji zakupu biletów wykorzystywane są tzw. tokeny będące jednoznacznym identyfikatorem numeru karty. Podczas zakupu biletu generowany jest token, który zapisuje się w systemie kasownikowym. Podczas kontroli biletów sprawdzarka posiada aktualną listę tokenów (czyli aktualną informację o ważnych biletach) i porównuje z tokenem generowanym podczas kontroli. Jeśli token z karty pokrywa się z tokenem w sprawdzarce, tzn., że bilet jest ważny i został zakupiony. Brak zgodności tokenów oznacza brak biletu.
  Bezpieczeństwo operacji płatniczych
  Bezpieczeństwo systemu biletowego jest na poziomie bezpieczeństwa bankowych systemów płatniczych. Każdy element, zaczynając od samej karty płatniczej, poprzez oprogramowanie oraz systemy centralne spełnia restrykcyjne wymogi branżowe określone wspólnie przez organizacje płatnicze VISA i MasterCard. Celem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w infrastrukturze pojazdowej, wykorzystuje się tokeny , pozwalające bezpiecznie identyfikować użyte karty płatnicze bez narażania numeru karty płatniczej (będącego daną wrażliwą czyli taką, która powinna być poufna) na ewentualną nieuzasadnioną ekspozycję.