Kolejne szkolenie dla pracowników MPK sp. z o.o. w Legnicy

W epoce globalizacji coraz częściej spotykamy w Legnicy osoby odmiennej rasy, kultury. Niezwykle ważna stała się obecnie edukacja międzykulturowa. Kierownictwo MPK sp. z o. o. w Legnicy zaproponowało swoim pracownikom, szczególnie kierowcom autobusów oraz kontrolerom biletów z firmy „Wierzyciel” szkolenie, które przeprowadzone zostało 15 marca 2019r. przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Legnicy: asp. szt. Dariusza Mliczka - Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, kom. Tomasza Koptę - Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, i mł.asp. Iwonę Król-Szymajdę - Oficera Prasowego Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy. W jego trakcie omówione zostały potencjalne zagrożenia wynikające najczęściej nie ze złych intencji, ale z mechanizmów socjopsychologicznych towarzyszących życiu człowieka.

Szkolenie nosiło tytuł: „Trudny pasażer a równouprawnienie – przeciwdziałanie dyskryminacji i nietolerancji”, druga część szkolenia dotyczyła zagrożeń terrorystycznych w środkach komunikacji zbiorowej oraz bezpieczeństwa kierowców i kontrolerów podczas wykonywania przez niech obowiązków służbowych, trzecia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy