Aktualności
BILET ZINTEGROWANY LEGNICA
Od 1 lipca 2015 r. MPK sp. z o. o. w Legnicy wraz z Kolejami Dolnośląskimi S.A. wprowadzają na obszarze Gminy Legnica i Gminy Miłkowice BILET ZINTEGROWANY LEGNICA.

Bilet ten uprawnia jego posiadacza do:
  • przejazdów autobusami MPK sp. z o. o. w Legnicy
    • we wszystkie dni miesiąca
    • na wszystkich liniach komunikacji miejskiej
  • przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie

BILET ZINTEGROWANY LEGNICA można nabyć w wybranych kasach Kolei Dolnośląskich.

Szczegółowe informacje na temat cen i zasad zakupu BILETU ZINTEGROWANEGO LEGNICA można uzyskać w kasach biletowych na dworcu kolejowym w Legnicy.

Przykładowe ceny

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy