Aktualności
Informacja
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Legnicy informuje, że istnieje możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierowca autobusu warunkiem zatrudnienia jest posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy