I Mistrzostwa Polski Diagnostów samochodowych i uczniów na Diagnostów samochodowych.

25 i 26 października 2019 r. odbyły się I Mistrzostwa Polski Diagnostów samochodowych i uczniów na Diagnostów samochodowych. Mistrzostwa zostały zorganizowane przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT "Zagłębia Miedziowego" w Legnicy wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy, przy współudziale MPK sp. z o.o. w Legnicy, CKZiU w Legnicy oraz Legnickiej Biblioteki Publicznej.
Uroczystość została objęta Honorowym Patronatem przez Ministra Infrastruktury, Związku Powiatów Polskich, Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz Prezydenta Miasta Legnicy.
Konkurs rozegrany został w dwóch etapach. W pierwszym zawodnicy rozwiązywali indywidualnie test pisemny z wiedzy dot. badań technicznych pojazdów, opracowany przez ekspertów techniczno-motoryzacyjnych i przy współudziale naukowców Politechniki Wrocławskiej. W etapie drugim, drużynowym (dwuosobowym), uczestnicy zostali poddani sprawdzianowi umiejętności praktycznych w zakresie oceny sprawności technicznej pojazdu, który polegał na wykryciu jak największej liczby usterek w samochodzie osobowym na stanowisku kontrolnym na tzw. Żywym Warsztacie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy