Masz komórkę? To masz bilet... Przedstawiamy system CallPay.
CallPay umożliwia dokonywanie płatności za bilety w środkach komunikacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy.
Płatność odbywa się poprzez wykonanie połączenia na określony numer telefonu, który jest równoznaczny z konkretną linią danego środka komunikacji oraz odpowiednim biletem przejazdu.

Korzyści:

 • płacisz zdalnie,
 • nie musisz już szukać kiosków i stać w kolejkach,
 • przestajesz się martwić brakiem biletu,
 • nie musisz szukać drobnych na bilet.
 • Nowa aplikacja Callpay
  Schemat zakupu biletów przez Klientów
  1. Zakup biletów


  Pobierz BEZPŁATNĄ aplikację CallPay Usługi na swój telefon lub wykonaj połączenie na numer, który odpowiada Twojemu biletowi. Trwa to zaledwie kilka sekund.
  • Bezpłatna aplikacja do pobrania w AppStore oraz Google Play. Kliknij na logo lub zeskanuj QR kod.

        Opis aplikacji.
  • Zakup biletów z wykorzystaniem aplikacji banku BZWBK
  • Jeśli nie masz aplikacji wykonaj połączenie na numer, który odpowiada Twojemu biletowi. Wszystkie rodzaje biletów oraz numery telefonów do nich przypisanych znajdziesz poniżej.


  • Kliknij w numer przypisany do danego biletu, następnie połącz się z wyświetlonym numerem. Nie możesz dokonać zakupu? Zarejestruj się na www.callpay.pl.


   Rodzaj biletu Numer telefonu
   Bilet jednoprzejazdowy normalny na I strefę opłat 767454100
   Bilet jednoprzejazdowy ulgowy ustawowy / gminny na I strefę opłat 767454101
   Bilet jednoprzejazdowy normalny na II strefę opłat 767454103
   Bilet jednoprzejazdowy ulgowy ustawowy / gminny na II strefę opłat 767454104
   Bilet całodzienny 24 godzinny w I strefie opłat 767454106
   Bilet rodzinny jednorazowy 767454107
   Bilet 30 dniowy imienny normalny na wszystkie dni miesiąca na 1 linię w I strefie opłat 767454108
   Bilet 30 dniowy imienny ulgowy ustawowy / gminny na wszystkie dni miesiąca na 1 linię w I strefie opłat 767454109
   Bilet 30 dniowy imienny na wszystkie dni miesiąca na wszystkie linie w I strefie opłat na wszystkie rodzaje ulg 767454111
   Bilet 30 dniowy imienny normalny na wszystkie dni miesiąca na 1 linię w II strefie opłat 767454112
   Bilet 30 dniowy imienny ulgowy ustawowy / gminny na wszystkie dni miesiąca na 1 linię w II strefie opłat 767454114
   Bilet 30 dniowy imienny na wszystkie dni miesiąca na wszystkie linie w II strefie opłat na wszystkie rodzaje ulg 767454115
   Bilet 30 dniowy na okaziciela w I strefie opłat 767454116
   Bilet 30 dniowy rodzinny na wszystkie linie 767454117
  1. Kontrola biletów

  • Nowa aplikacja CallPay Usługi ma także zmieniony i uproszczony sposób kontroli biletów. Od razu po zakupie biletu jest on widoczny w aplikacji, a podczas kontroli należy okazać kontrolerowi specjalny interaktywny ekran na podstawie którego weryfikuje czy bilet jest ważny (Opis kontroli biletów). Nadal jednak pozostała możliwość weryfikacji biletu poprzez przesłanie bezpłatnego SMSa kontrolnego, na telefon pasażera.
  • Weryfikacji biletu poprzez przesłanie bezpłatnego SMSa.
   Podczas kontroli Pasażer zostanie poproszony o nawiązanie połączenia z numerem podanym przez kontrolera. System CallPay na próbę nawiązania połączenia może zareagować następująco:
   Pasażer ma zakupiony bilet – połączenie bezpłatne.
   System CallPay dokona automatycznego rozłączenia połączenia w taki sposób, aby nie doszło do jego nawiązania. Po ok. 3 sekundach na telefon Pasażera przychodzi SMS potwierdzający zakup biletu zawierający wszystkie niezbędne dane takie jak rodzaj biletu, czas zakupu oraz ulga.
   Pasażer nie ma zakupionego biletu – połączenie płatne.
   System CallPay odbierze połączenie informując Pasażera, że nie dokonano zakupu usługi.


  Ilość SMS z potwierdzeniem zakupionego biletu jest ograniczona w zależności od rodzaju biletu.

  W przypadku, gdy Pasażer zakupił więcej niż jeden bilet, zobowiązany jest wykonać kolejne połączenia, dla których przyjdą kolejne potwierdzenia SMS.