Aktualności
OFERTA PRACY
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy poszukuje osoby na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

Zakres zadań:
 1. prowadzenie pełnej księgowości spółki,
 2. kontroling merytoryczny i organizacyjny nad procesami księgowymi pod kątem wymagań zgodnych z obowiązującą w spółce polityką rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami prawa
 3. odpowiedzialność za sporządzanie deklaracji podatkowych oraz nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 5. śledzenie zmian przepisów dotyczących gospodarki finansowej oraz ich wdrażanie w spółce,
 6. optymalizacja procesów księgowych,
 7. bieżąca współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
 8. organizowanie i kierowanie pracą podległej komórki organizacyjnej.

Wymagania:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. wykształcenie wyższe ekonomiczne (ekonomia, księgowość, finanse).
 5. co najmniej 6-letnie doświadczenie w księgowości w spółce z o.o., w tym preferowane 2-letnie na stanowisku kierowniczym.
 6. bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości oraz umiejętność ich interpretacji.
 7. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (z naciskiem na program Excel).
 8. znajomość systemów klasy ERP – znajomość programu IFS będzie dodatkowym atutem.
 9. dyspozycyjność, dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę.

Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane, które spełniają powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV wraz ze stosowną dokumentacją na adres: MPK sp. z o.o. 59-220 Legnica, ul. Domejki 2.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy