Aktualności
NOWY ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LEGNICY 1 maja 2018

W dniu 1 maja 2018 r. wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Legnicy, przewidujący lepsze dostosowanie oferty przewozowej MPK do rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

Nowy rozkład jazdy przewiduje:

 • zmianę przebiegu tras niektórych linii,
 • wydłużenie trasy linii nr „6” z Grabskiego- ZUS do Schumana-Auchan przez Al. Rzeczypospolitej,
 • utworzenie nowych połączeń bezpośrednich gwarantujących podróż bez przesiadki,
 • korektę synchronizacji godzin odjazdów autobusów na głównych ciągach komunikacyjnych,
 • urealnienie czasów przejazdów między przystankami na wszystkich liniach, które ograniczy przyspieszenia i opóźnienia autobusów,
 • zmianę częstotliwości kursowania niektórych linii,
 • uruchomienie nowych przystanków komunikacyjnych na Os. Białe Sady, które znacząco poprawią dostępność komunikacji miejskiej.

Nowe rozkłady jazdy zostały przygotowane w oparciu o:

 • badania marketingowe komunikacji miejskiej w Legnicy, przeprowadzone w kwietniu 2016r., polegające na pomiarach wielkości potoków pasażerskich w dni robocze, soboty i niedziele na wszystkich liniach komunikacyjnych,
 • badania ankietowe preferencji komunikacyjnych, dotyczących oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej w Legnicy,
 • raporty dotyczące rzeczywistych czasów przejazdów autobusów w latach 2016-2017 zarejestrowanych przez autokomputery, w które wyposażone są wszystkie pojazdy MPK.


Zmianie ulegną godziny odjazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych. Rozkłady jazdy będą dostępne na przystankach oraz na stronie internetowej mpk.legnica.pl

LINIE NR „1” i „11”

wszystkie kursy linii „11” zostaną włączone do rozkładu jazdy linii „1” i równocześnie będą one wydłużone do ul. Złotoryjskiej przy Ceglanej, co przy zwiększonej częstotliwości kursowania uatrakcyjni linię „1” dla mieszkańców osiedla TBS w Lasku Złotoryjskim.
Wszystkie kursy linii „1” z ul. Szewczenki zostaną przeniesione na ul. Chojnowską, Marynarską i Lotniczą, z obsługą przystanków na ul. Chojnowskiej przy Przychodni oraz nowych przystanków w pobliżu skrzyżowania ul. Marynarskiej i Lotniczej.
Dotychczasową obsługę ulicy Asnyka (poza liniami nr „16” i „29”) przejmie linia nr „23”.LINIA NR „6”

dotychczasowa trasa Pętla Iwaszkiewicza – Pętla Grabskiego-ZUS, zostaje wydłużona do Pętli Schumana AUCHAN, poprzez ulice: 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Rzeczypospolitej. Realizację kursów dowożących dzieci z Lasku Złotoryjskiego do szkoły na ul. Grabskiego przejmie linia nr „15”.
Wydłużenie trasy linii 6 pozwoli na bezpośrednie skomunikowanie centrum miasta (Plac Słowiański) oraz dzielnicy Tarninów z parkiem, ulicą Rzeczypospolitej i C.H. Auchan, a w przyszłości umożliwi dojazd do kompleksu basenów przy ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Ponadto młodzież z Bielan uzyska dojazd do następujących szkół: ZSB, ZSEM, ZSE.
Linia 6 będzie kursowała codziennie, dzięki czemu mieszkańcy okolic ul. Grabskiego i Wojska Polskiego uzyskają łatwiejszy dostęp do usług komunikacji miejskiej w niedziele i święta w godz. 9 – 17.LINIE NR „15” i „16”

relacji Huta Miedzi - Pętla Iwaszkiewicza i odwrotnie - na jednym kursie obsłuży przystanek Grabskiego-ZUS i odwrotnie, dowożąc dzieci z TBS na ul. Złotoryjskiej do szkoły na ul. Grabskiego oraz odwożąc je po zakończeniu zajęć szkolnych. Wszystkie pozostałe kursy będą realizowane bez zmian przez ul. Złotoryjską. W związku z rozpoczęciem funkcjonowania linii 6 w niedziele, kursowanie linii „16” w niedziele zostaje wstrzymane. Łączna częstotliwość kursowania autobusów między Os. Piekary a Starym Miastem przez Al. Piłsudskiego w niedziele pozostanie na niezmienionym poziomie, a pasażerowie z ul. Asnyka i Złotoryjskiej będą mieli do dyspozycji dodatkowe autobusy regularnie funkcjonującej linii „23”.LINIA NR „18”

codziennie większość kursów zostanie skrócona do przystanku Jaworzyńska – Os. Sienkiewicza / Nowodworska (przy rondzie), z uwagi na bardzo niskie wykorzystanie autobusów miejskich między Os. Sienkiewicza a LSSE, poza godzinami szczytów komunikacyjnych. Do krańca Jaworzyńska – LSSE linia 18 będzie kursowała w godzinach szczytów komunikacyjnych oraz późnym wieczorem, zapewniając sprawny dojazd i powrót dedykowany dla pracowników zakładów przemysłowych. Przez cały dzień do krańca Jaworzyńska – LSSE będą kursowały autobusy linii 3, z częstotliwością nie niższą niż co 30 minut.

LINIA NR „23”

relacji Pętla Domejki – Pętla Iwaszkiewicza i odwrotnie. Od ul. Chojnowskiej jej trasa zostaje wydłużona i przebiegać będzie ulicami: Szewczenki, Lotniczą , Marynarską, Asnyka, Złotoryjską, Dziennikarską do ul. Piastowskiej i dalej po starej trasie.
Zmiana trasy wykreuje sporo nowych, interesujących połączeń bezpośrednich, tj.:

 • a) do ul. Szewczenki (przychodnia rehabilitacyjna) z największych osiedli Legnicy,
 • b) z ul. Rolniczej do Marynarskiej (pod kątem dojazdu dla uczniów SP 9),
 • c) z ul. Złotoryjskiej do Piastowskiej, okolic Dworca PKP i Kartuz (Czarnieckiego),
 • d) z ul. Marynarskiej (osiedle Białe Sady), Asnyka i Złotoryjskiej do Iwaszkiewicza przy Kauflandzie,
      w pobliże Szpitala Wojewódzkiego.

Autobusy regularnie kursującej linii „23” podniosą dostępność komunikacji miejskiej na Os. Białe Sady, przede wszystkim dzięki obsłudze nowych przystanków na ul. Marynarskiej w pobliżu ul. Lotniczej.

LINIA NR „24”

Ulega modyfikacji trasa linii, która przebiegać będzie na wszystkich kursach jednokierunkowo z ulicy Sikorskiego bezpośrednio w ul. Iwaszkiewicza i następnie bez postoju na pętli przez ul. Sudecką, Piłsudskiego, Rondo Niepodległości, Sikorskiego i dalej po dotychczasowej trasie do Domejki MPK.
Każdy kurs linii „24” będzie zapewniał dojazd do Szpitala Wojewódzkiego i przychodni, obsługując przystanek Iwaszkiewicza – Wańkowicza.
LINIA NR „26”

W odpowiedzi na liczne wnioski pracowników zakładów zlokalizowanych w podstrefie LSSE Legnickie Pole oraz rosnące zainteresowanie na usługi komunikacji miejskiej, w dni robocze zostanie uruchomiony dodatkowy kurs dojazdowy dla pracowników rozpoczynających pracę o godz. 8:00 oraz powrotny po godzinie 16:00.

LINIE NR „6”, „18’, „26”, „28”, „29”

Nie będą kursowały w I i II dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz w Nowy Rok.


Nowy rozkład jazdy ważny od dnia 1 maja 2018 roku

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy