Aktualności
Z DNIEM 01.01.2016r. OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE CENY BILETÓW
I KOMUNIKACJA MIEJSKA:

  • I STREFA OPŁAT:
    • STREFA MIEJSKA LEGNICY
    • STREFA GMINY, KTÓRA PODPISAŁA Z GMINĄ LEGNICA POROZUMIENIE MIEDZYGMINNE W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
  • II STREFA OPŁAT:
    • PRZEKROCZENIE STREFY MIEJSKIEJ LEGNICY I STERY GMIN. KTÓRE PODPISAŁY Z GMINĄ LEGNICA POROZUMIENIE MIEDZYGMINNE W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO


1. BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE.

Rodzaj strefy opłat
Ceny biletów
Normalny
Ulgowy ustawowy
Ulgowy gminny
I strefa opłat
3,00 zł
1,50 zł
1,50 zł
II strefa opłat
4,60 zł
2,30 zł
2,30 zł

BILET JEDNOPRZEJAZDOWY dla linii nr „27” w II strefie opłat upoważnia do przejazdu na trasie Ulesie – Pętla Domejki,
z jednokrotną przesiadką na dowolną linię komunikacyjną mającą początek trasy na Pętli Domejki i odwrotnie, pod warunkiem skasowania biletu w każdym autobusie.


2. BILETY CAŁODZIENNE WIELOKROTNEGO PRZEJAZDU, WYŁĄCZNIE W STREFIE MIEJSKIEJ LEGNICY, Z WYŁĄCZENIEM LINII SPECJALNYCH, OZNACZONE ODPOWIEDNIM NOMINAŁEM I NAZWĄ.

Rodzaj biletu
Ceny biletów
Normalny
Ulgowy ustawowy
Ulgowy gminny
Bilet całodzienny 24 godzinny
9,00 zł
4,50 zł
4,50 zł

3. BILETY OKRESOWE 30-DNIOWE „IMIENNE” ( Z WYŁĄCZENIEM LINII SPECJALNYCH).

Rodzaj biletu
/ Strefa opłat
Ceny biletów
Ważny we wszystkie dni miesiąca
Normalny
Ulgowy ustawowy
Ulgowy gminny
Na jedną linię
Na wszystkie linie
Na jedną linię
Na wszystkie linie
Na jedną linię
Na wszystkie linie
I strefa opłat
76 zł
100 zł
38 zł
50 zł
38 zł
50 zł
II strefa opłat
114 zł
140 zł
57 zł
70 zł
57 zł
70 zł

1) bilet 30-dniowy na jedną linię w II strefie opłat dla linii nr „27” obowiązuje na trasie Ulesie – Pętla Domejki, z dalszą przesiadką na linię nr „23” w strefie miasta Legnicy i odwrotnie.
2) bilet 30-dniowy na wszystkie linie w II strefie opłat obowiązuje przy przejazdach wszystkimi liniami I-szej i II-giej strefy opłat

4. BILETY OKRESOWE 30-DNIOWE „NA OKAZICIELA” NA WSZYSTKIE LINIE KOMUNIKACYJNE W STREFIE MIEJSKIEJ LEGNICY (Z WYŁĄCZENIEM LINII SPECJALNYCH), UPRAWNIAJĄCE DO PRZEJAZDÓW WE WSZYSTKIE DNI MIESIĄCA.

Rodzaj biletu
Ceny biletów
Wszystkie linie w strefie miejskiej legnicy we wszystkie dni miesiąca
Normalny
Ulgowy ustawowy
Ulgowy gminny
Bilet „na okaziciela”
118 zł
59 zł
59 zł


4a. BILETY RODZINNE WAŻNE W I-SZEJ I II-GIEJ STREFIE OPŁAT

Rodzaj biletu
Ceny biletów
Okresowe 30 dniowe na wszystkie linie komunikacyjne uprawniające do przejazdów we wszystkie dni miesiaca
30 zł
Jednorazowe
1 zł

1. Bilet rodzinny - bilet uprawniający do przejazdu członka dużej rodziny.
2. Do korzystania z przejazdów na podstawie biletu rodzinnego uprawnione są osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wydanej wyłącznie przez Urząd Miasta Legnicy o numerze rozpoczynającym się od cyfr 0262011 ..... - wzór karty poniżej) wraz z dowodem tożsamości.

4b. ZNACZKI DO BILETU ZINTEGROWANEGO LEGNICA.

Strefy opłat
Cena znaczka
Normalny
Ulgowy ustawowy
Ulgowy gminny
Rodzinny
I strefa opłat
76zł
38 zł
38 zł
30 zł
II strefa opłat
114 zł
57 zł
57 zł

1. Bilet zintegrowany Legnica ważny jest z wpisanym imieniem i nazwiskiem jego posiadacza oraz naklejonym znaczkiem z wpisanym na znaczku numerem biletu, wystawionego przez Koleje Dolnośląskie, przez okres miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie.
Np. od 23 października do 22 listopada, od 1 marca do 31 marca
2. Za zgubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione znaczki uiszczonych należności nie zwraca się i nie wydaje duplikatów.Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy